O NAS

Kamil Wojciechowski 

Jestem mężem Basi i ojcem 4 dzieci (3 synów i 1 córka).

Ukończyłem kierunek „Seksuologia Kliniczna” w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu oraz jestem absolwentem Teologii (Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu), gdzie napisałem pracę mgr pt. „Współżycie małżeńskie w świetle „teologii ciała” Jana Pawła II”.

Odbyłem szkolenie w Centrum Terapii u prof. Z. Lwa-Starowicza z zakresu: „Metody diagnostyczne w seksuologii”. Podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w konferencjach seksuologicznych – głównie międzynarodowych.

Od wielu lat pomagam małżeństwom w sferze seksu. Jestem autorem warsztatu „Bóg i sekstrawagancja”, który prowadzę wraz z żoną Basią.

Od 2000 r. jestem rekolekcjonistą i prowadziłem wraz z żoną mnóstwo serii rekolekcji szkolnych oraz kursów ewangelizacyjnych. Jestem współtwórcą kursu ewangelizacyjnego dla młodzieży „Ogród Zuzanny” (na bazie historii o Zuzannie z księgi Daniela, rozdz 13), w którym poruszane są m.in. tematy: samoakceptacja, czystość przedmałżeńska, przyjaźń. Dodatkowo przez 13 lat pracowałem jako katecheta.

Barbara Wojciechowska

Jestem żoną Kamila i matką naszych dzieci.

Posiadam tytuł magistra teologii oraz magistra filozofii; ukończyłam także studia doktoranckie z teologii (jeszcze bez tytułu) – UAM w Poznaniu.

Przez ponad 25 lat pracowałam z dziećmi i młodzieżą. Jestem współautorem podręcznika do katechezy gimnazjalnej obowiązującym na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Kwalifikacje

Dokumentacja potwierdzająca kompetencje zawodowe

UDOSTĘPNIJ: